10 gode grunner til å bli soroptimist

 1. Jeg har et møtested med kvinner i alle aldre og profesjoner.

 2. Jeg får gjennom møter og arrangementer nye opplevelser som gir meg inspirasjon i min daglig dag.

 3. Jeg får et nettverk med tenkende, selvstendige og handlekraftige kvinner, som jeg kan bruke og som

     kan bruke meg.

 4. Jeg får venner.

 5. Jeg får styrket selvtillit.

 6. Jeg får kontakt med likesinnede kvinner over hele verden.

 7. Jeg har rett til å delta i interessante møter i egen klubb, naboklubber, i regioner, på landsplan,

     på føderasjonsplan og på verdensplan. Gjennom dette får jeg utvidet min horisont.

 8. Jeg får bruke mine organisatoriske interesser ved å melde meg til styreverv, komitearbeid eller

     prosjektarbeid.

 9. Jeg kan være med å skape og utføre aktiviteter til glede og nytte for min neste og meg selv.

10. Jeg vil også, når jeg blir gammel, ha et innhold i livet mitt.

DERFOR er jeg glad for å være soroptimist

--jeg kan da ikke være annet bekjent, vel?

Hanne Jensbo, SI Århus, Danmark