23. og 24. november - FN's kampanje "Orange the world"

FN's årlige kampanje for "Stopp vold mot kvinner" . Tønsberg Soroptimistklubb sammen med Krisesenteret og Incestsenteret får lyssatt Slottsfjellet oransje fra fredag til mandag 2018. Fredag holdes det en appell og lørdag har vi stand på torget.

 

Dagen markeres av FN ved å farge verden orange. Dette skal symbolisere håp om en bedre fremtid uten vold.

Tønsberg soroptimistklubb og soroptimister over hele verden støtter FN i arbeidet med å sette fokus på avskaffelse av vold mot kvinner.

FN bygningen i New York, Empire State, Eiffeltårnet, Pyramidene i Egypt o.l. ble opplyst i den orange fargen sammen med Slottsfjellet i Tønsberg.

25. november har vært markert hvert år siden 1999, og retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer – uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status – i krig som i fred.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

1 av 3 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold.

Hvert år blir mellom 500 000 og 2 millioner kvinner offer for menneskehandel. Videre skjer opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep mot jenter under 16 år.