25. november til 2. desember - FN's kampanje "Orange the world"

FN's årlige kampanje for "Stopp vold mot kvinner" . Tønsberg Soroptimistklubb sammen med Politiet, Krisesenteret og Incestsenteret får lyssatt Slottsfjellet oransje denne perioden. Mandag 25. november holdes det en appell på Farmannstorget kl.18.00 etterfulgt av et åpent møte i Bydelshuset (Tollbodgaten 19, Tønsberg) kl.18.30 med foredraget: "Kroppen som slagmark: Hva vet vi om vold mot kvinner i krig?" Foredragsholder er direktør Henrik Urdal i PRYO (Peace Research Institute, Oslo). Lørdag 30.november har vi stand på torget kl.11-15 sammen med våre samarbeidspartnere.

 

Dagen markeres av FN ved å farge verden orange. Dette skal symbolisere håp om en bedre fremtid uten vold.

Tønsberg soroptimistklubb og soroptimister over hele verden støtter FN i arbeidet med å sette fokus på avskaffelse av vold mot kvinner.

FN bygningen i New York, Empire State, Eiffeltårnet, Pyramidene i Egypt o.l. ble opplyst i den orange fargen sammen med Slottsfjellet i Tønsberg.

25. november har vært markert hvert år siden 1999, og retter søkelyset mot vold mot kvinner som et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer – uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status – i krig som i fred.

Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

1 av 3 kvinner verden over vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold.

Hvert år blir mellom 500 000 og 2 millioner kvinner offer for menneskehandel. Videre skjer opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep mot jenter under 16 år.