Joyful and active aging

Prosjekt "Startpakke baby" ble gjennomført våren 2021. 4 kasser med babytøy ble sendt til vår vennskapsklubb,Chisinau i Moldova. Til sammen 11 fulle sett med "startpakker" for nyfødte. Babytøyet skal leveres til mødre og barn som trenger dem. Prosjektet har vært vellykket. 

Prosjektet i Chisinau som het "Joyful and active aging" ble gjennomført våren 2019.

Et av prosjektets mål er å sette fokus på den vanskelige situasjonen eldre mennesker (i vårt tilfelle kvinner) har i Moldova gjennom

a) direkte hjelp til 13 kvinner
b) indirekte hjelp til 100 kvinne
c) bevisstgjøring og handling i forhold til myndigheter og befolkning generelt om de eldres situasjon i Moldova.

Budsjettet er på 3000 Euro, dvs i underkant av 30000 kr. Pengene skaffes ved forskjellige tiltak:

Baklukesalg 7.oktober 2018
Salg av bøkene "Fort og fint" som er laget av klubbmedlemmer
Julemarked 17. og 18. november 2018
Lotteri  på klubbkveldene
osv.

I 2017 støttet vi prosjektet "Soroptimist Spring Sunny" med 1500 Euro. Hvert medlem i klubben i Chisinau plukket ut en sårbar ungdom som fikk pengestøtte til nødvendig klær/sko/mat/skolebøker i hht behov avtalt mellom klubben og den aktuelle prosjektdeltaker/foresatt. Klubbmedlemmer samlet deltakerne og ga dem "life skill" undervisning. Dette prosjektet ble vel gjennomført og er avsluttet.