Tidligere prosjekter

Lokalt prosjekt"Språkopplæring som nøkkel til norsk arbeidsliv"

Målgruppe:

Innvandrerkvinner som er bosatt i Norge, men som ikke får arbeid grunnet for lite norsk.

Møtested:

Røde Kors-huset, Hedrumsgate 4, Tønsberg

Torsdager fra kl 1100 til 1400

Prosjektperiode: 05.06.13 til 12.06.14.

Samarbeidspartnere: Tønsberg Røde Kors og medlemmer av Tønsberg soroptimistklubb og andre frivillige.

Prosjektet støttes av Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune.

Detaljert beskrivelse av prosjektet kan fås ved henvendelse til styret i Tønsberg soroptimistklubb.