60 års jubileum

2019 var klubben vår 60 år

Tønsberg soroptimistklubb ble stiftet 12. mai 1959 av Soroptimist Internationals president Dr. Violet Parkers, England

Møtedag er 4. mandag i måneden,  kl. 19.00,  på Quality Hotel Oseberg.

                                                          kl. 18.30 serveres rundstykke og kaffe

Historikk