Velkommen til Tønsberg Soroptimistklubb

Tønsberg soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International som er en verdenomspennende og partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon for yrkeskvinner.

Vi engasjerer oss i:

- å fremme menneskerettene for alle

- å bedre kvinners og barns stilling i samfunnet

- å bedre miljø og helse der behovet er størst

- å fremme utvikling og fred, lokalt og globalt

Vennskap på tvers av landegrenser er grunnleggende.

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima