Møteprogram for soroptimiståret 1.oktober 2018 - 30.september 2019

SI’s fem fokusområder:

*Utdanning  
*Vold mot kvinner
*Sosial og økonomisk utvikling for kvinner
*Helse og matsikkerhet  
*Bærekraft

  2018

Peismøte mandag 15. oktober: (Utdanning) Møteledelse og debatt-teknikk.
v/Gerd Louse Moldvig (Vanlig møterom)

 Baklukesalg 7. oktober. Heimdal

 Mandag 22. oktober: (Helse)
Øye og øyehelse
v/ optiker Elisabeth Egeberg Bjerke
5 min: Lone Grødahl Ziegemann

Julemesse 16. -18. november. Vallø

Orange the world
Fredag 23. november: Appell på brygga kl.18
Lørdag24. november: Stand på torget kl.10 - 14

 Mandag 26. november: (Vold mot kvinner) Fortellerteateret «Valgt det»

Greveskogen vgs kl.13.30-15, Biblioteket kl.18. Åpent møte. 50kr

Mandag 10. desember: Julemøte

Desemberpikens skattekiste: Margrethe Mathiesen
Tid og sted kommer v/festkomiteen.

 2019

Mandag 28. januar :

Bedriftsbesøk, ev, en gründerhistorie.
2 min trekkes

Mandag 25. februar: (Vold mot kvinner) Endringer i politiet og saker politiet håndterer vs kvinner
v/ Politimester Christine Fossen
Åpent møte/gjester?

 Fredag 8. mars: Biblioteket Åpent møte
 

Mandag 25. mars: Årsmøte

Yrkesforedrag: Kari Revheim (Utdanning)
2 min: Trekkes

Mandag 29. april: (Div. fokusområder)  Om dagliglivet i Gaza
v/Sahar Sayed
5 min: Anne Kathrine Bartz-Johannessen
Info fra L/R-møtet

Lørdag 25. mai: 60 års jubileum

 Mandag 27. mai: (Helse og matsikkerhet, bærekraft)  Vann og ev. plastproblematikk
v/ Fylkesmannen/Miljøavdelingen
Evaluering av jubileet.
2 min: Trekkes

 Mandag 17. juni: (Div. fokusområder)  DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Åpent møte?
2 min: trekkes

Mandag 23. september (Helse og matsikkerhet) Vann. Soroptimist Internationals vannprosjekt
Yrkesforedrag