Møteprogram for soroptimiståret 1.oktober 2019 - 30.september 2020

SI’s fem fokusområder:

*Utdanning  
*Vold mot kvinner
*Sosial og økonomisk utvikling for kvinner
*Helse og matsikkerhet  
*Bærekraft

  2019

Peismøte mandag 14. oktober:
Norgesunionens strategiplan 2019-2023. Gruppearbeid

 Mandag 28. oktober: (Bærekraft)
Utfordringer i demokratibygging i Øst-Europa
v/Svein Eriksen
5 min: Kristin Ruder

Julemarked 16. -17. november. Vallø 

Mandag 25. november: (Vold mot kvinner) Orange the world 
Appell på Farmannstorget kl.18.00
Møte i Bydelshuset kl.18.30
"Kroppen som slagmark: Hva vet vi om vold mot kvinner i krig?"
v/ direktør Henrik Urdal, PRIO (Peace Research Institute, Oslo)
Inngangsbillett 50kr

Oransje lyssetting av Slottsfjellet 25. november - 2. desember

Lørdag 30. november: Stand på torget kl.11 - 15

Mandag 9. desember: Julemøte
Desemberpikens skattekiste: Britt Fusdahl
Pakkelotteri

 

2020

Mandag 27. januar :

"Skråblikk på soroptimistene"
v/ Torild Marie Nilsen, SI Fredrikstad
Yrkesforedrag v/ Sissel Dyrseth (Utdanning)
5 min: Ingrid Kløve

Mandag 24. februar: (Bærekraft)
Bedriftsbesøk på Den Magiske fabrikken
sammen med Holmestrandsklubben

 Søndag 8. mars: Biblioteket Åpent møte
 

Mandag 23. mars: Årsmøte

Yrkesforedrag: Christina Soelberg (Utdanning)
5 min: Torill Hektoen

Mandag 27. april: (Helse og matsikkerhet)  
Matfrykt og matfakta
v/ Trygve Eklund
5 min: Catarina G. Renslo

 Mandag 25. mai: (Helse og matsikkerhet, bærekraft) Åpent møte
"Sannheten i glasset" v/ Niels Chr. Geelmuyden

 Mandag 8. juni: Sommermøte
Junipikens skattekiste: Mildrid Astås
Vinlotteri

Mandag 28. september (Helse og matsikkerhet)
"Hvordan starte et vann/sanitæranlegg-prosjekt i utviklingsland og drifte disse videre"
v/ Anne-Marie Helland, tidligere Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Direktør i PWC, Price Water Cooper risk advicery
5 min: Janet Kjønnerød