Møteprogram for soroptimiståret okt. 2020 - sep. 2021

SI’s fem fokusområder:

*Utdanning  
*Vold mot kvinner
*Sosial og økonomisk utvikling for kvinner
*Helse og matsikkerhet  
*Bærekraft

  2020

Peismøte Utgår

 Mandag 26. oktober: (Helse og matsikkerhet)
"Sannheten i glasset"v/Niels Chr. Geelmuyden -  5 min: Kristin Ruder

Mandag 23. november: Avlyst

Julemarked Utgår

 Orange the world (Vold mot kvinner) Lyssetting av slottsfjellet 25.nov-10.des.

Appeller på torget lørdag. Avlyst

Mandag 7. desember: Julemøte Avlyst
Desemberpikens skattekiste: Britt Fusdahl -Pakkelotteri

2021

 

Mandag 25. januar :Sosial og økonomisk(utvikling for kvinner)

Digitalt møte med Zoom.

5.min: Solveig Kittelsen

Mandag 22. februar:  Digitalt møte.
Veslemøy Klingheim, 2 visepreseident i Norgesunionen. Soroptimist -hvorfor og hvordan.

Februarpikens skattekiste: Kari Anette Bremnes.

Mandag 8.mars: Avlyst

Mandag 22. mars: Årsmøte-Digitalt møte

Yrkesforedrag: Anette Faye-Lund (Utdanning)-5 min: Torill Hektoen

Mandag 26. april: (Utdanning)  
Yrkesforedrag: Christa Soelberg og Mette Kristiansen - 5 min: Catarina G. Renslo

L&R- møte i Ålesund 28. - 30. mai

Digitalt møte.

Mandag 31. mai:
Veslemøy Klaveness-Berge. "Hva er podcast, og hvordan kan vi bruke det?

Maipikens skattekiste: Marit Martinsen

 Mandag 14. juni: Sommermøte. Tanum gård. Sorenskriver Holme?

5.min: Nina S. Eriksen
Vinlotteri

Mandag 27. september (Bærekraft)
Profesjonell gledesspreder Arnt Sæther;Glede og bærekraft miljø

5 min: Annette Lone Pedersen

 100 års jubileum SI 13.11.21 Larvik