Tillitskvinner

Tillitskvinner okt.2021 - sep.2022

Styret:

President: Ellen Bassøe Borgmann - 2020 - 2022                                                                                                                                                         

Visepresident: Ingrid Kløve - 2020 - 2022              

Sekretær: Line Furuseth - 2021 - 2023                   

Kasserer: Ranveig Nordskog - 2021 - 2023             

Styremedlem: Mette Kristiansen - 2020 - 2022        

Suppleanter til styret:

Marit Marthinsen - 2021 - 2023                              

Margrethe Mathiesen - 2021 - 2023                        

Representanter til Unionen:

Ellen Bassøe Borgmann - 2020 - 2022                     

Ingrid Kløve - 2020 - 2022                                     

Suppleanter:                                                                

Margrethe Mathiesen - 2021 - 2023                        

 Informasjonsmedarbeidere:

Elisabeth Rui - 2021 - 2023                                   

 Webansvarlig:

Kristin Ruder - 2020- 2022                                   

Assisterende webansvarlig:

Nina Schultz Eriksen - 2021 - 2023                       

Programanasvarlig:

Kristin Ruder - 2020 - 2022                             

Assisterende programansvarlig:

Christin Web - 2021 - 2023                                 

 8. mars komiteen

Solveig H.Ahlquist

Randi Calstedt

Marianne Haraldsen

Revisorer:

Randi Carlstedt - 2020 - 2022                                

Kari Helene Lindberg - 2021 - 2023

 Festkomitee:

Solveig H. Dahl - 2021 - 2023

Anne Brit Lystrup - 2021 - 2023

Ekstensjon/Vervekomitee:

Marianne Haraldsen - 2020 - 2022

Kari Annette Bremnes - 2020 - 2022

Mette Christophersen - 2021 - 2023

 Valgkomitee:

Janet Kjønnerød - 2020 - 2022

Margrethe Mathiesen - 2021 - 2023

 Moldovakomite: Liv Handeland, Britt Fusdahl,

Kari Lindberg, Nina S.Eriksen, Solveig Ahlquist Og

Anne Britt Lystrup

 Materialforvalter: Anne Britt Lystrup