Tillitskvinner

Tillitskvinner 01.10.19 - 30.09.20 

Styret:

President Bjørg Dalene

Visepresident Ellen Bassøe Borgmann

Sekretær Sissel Dyrseth

Kasserer Ragnhild Isachsen

Styremedlem Anne Brit Lystrup

Suppleant Marit Marthinsen

 

Representanter til Unionen:

Bjørg Dalene

Ellen Bassøe Borgmann

Suppleant Lone G. Ziegemann

Suppleant Anne Kathrine Bartz-Johannessen

Suppleant Margrethe Mathiesen

 

Informasjonsmedarbeidere:

Grete Hagtvedt Vik

Ranveig Nordskog

 

Webansvarlig:

Ellen Bassøe Borgmann

Assisterende webansvarlig:

Nina Schultz Eriksen

Programanasvarlig:

Solveig Ahlquist

Assisterende programansvarlig:

Kristin Ruder

 

8. mars komiteen:

Annette Lone Pedersen

Kari Annette Bremnes

Marianne Haraldsen

 

Revisorer:

Kari H.Lindberg

Mildrid Astås

 

Festkomitee:

Brit Fusdahl

Kari Christensen

Kari Revheim

 

Vervekomitee:

Ingrid Kløve

Marianne Haraldsen

Kari Annette Bremnes

 

Valgkomitee:

Lone G. Ziegemann (leder)

Margrethe Mathiesen

Janet Kjønnerød