Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vi ønsker flere medlemmer, gjerne "yngre", men alle er velkommen!

Som medlem av en Soroptimistklubb får du:

- mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling

- et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland

- mulighet til å delta i arrangementer over hele verden

- bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø

- sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag

- 5-minutters innnlegg og "ordet fritt" og mye mer...

Er dette noe for deg?

Ta gjerne kontakt med vår president Ellen B. Borgmann.

Mail: tonsberg@soroptimistnorway.no

Vil du vite mer om hva vi står for?

Du kan laste ned brosjyren her.