Utdanningsfondet

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner. Tønsberg soroptimistklubb hadde styret for fondet i tiden 2013 - 2017.

Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner er vårt eldste prosjekt og ble dannet i 1985.

Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til andre kvinner i utviklingsland gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber innenfor vår føderasjon, Soroptimist International of Europe (SIE). www.soroptimisteurope.org

Dette gjelder hovedsakelig kvinner fra Kenya, Rwanda, Madagaskar, Benin og Mali.

Stipendiene går hovedsakelig til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole og universitet.

Inntekter til fondet kommer fra alle klubbene i Norgesunionen. Gode ideer til innsamling og salg av produkter sørger for den største delen av innsiget til fondet, sammen med et årlig lotteri.

Vi er stolte av at vi kan gi kvinner støtte til utdanning og selvstendighet.

Frivillig og ofte stor innsats fra hver enkelt soroptimistklubb og styret i Utdanningsfondet, muliggjør god kommunikasjon og direkte utbetalinger uten administrasjonsgebyr til mottagerne!

Gaver tas imot med takk!

Konto: 2050 29 08511

E-post: utdanningsfond@soroptimistnorway.no

Retningslinjer og søknadsskjema 

 

Solveig Kittilsen, Anne Brit Lystrup, Leder Kristin Ruder, Giulia Brighenti Schøyen